KLSH organizon aktivitetin Panairi i Librit “Tirana 2017”

143
KLSH, në Panairin e Librit “Tirana 2017”. Botimet 2012 – 2017 aktiviteti i organizuar nga KLSH me moton “Nga eksperienca e përbashkët, përfitojnë të gjithë” në sallën e promovimeve në “Pallatin e Kongreseve ” me pjesmarrjen e Kryetarit të KLSH Dr. Bujar Leskaj, auditues, përfaqsues të botës akademike dhe letërsisë.

AXHENDA
E aktiviteti organizuar nga KLSH “Promovimi i botimeve të KLSH-së”
Salla e Promovimeve “Pallati i Kongreseve”
Znj. Irena Islami, Drejtore e Komunikimit, Botimit Marrëdhënieve me Jashtë
13:30-13:40 Fjala e hapjes
“Ecuria e kolanës së botimeve të KLSH-së në 6 vitet e fundit
13:40-13:50 Znj. Lindita Milo (Lati), Drejtor i Përgjithshëm
“Korniza e matjes sëperformancës së SAI-ve”
13:50-14:00 Fjala përshëndetëse nga Prof. Sazan Guri
Znj. Luljeta Nano, Sekretare i Përgjithshëm
14:00-14:10 “ISSAI 30- Kodi i Etikes
Auditimi i etikes në organizata e sektorit publik
Si të implementojmë ISSAI 30″
14:10-14:20 Fjala përshëndetëse nga z. Alfred Cako 
Z. Bajram Lamaj, Drejtor i Departamentit të Audimit të Aseteve dhe Mjedisit
14:20-14:30 “Guida e planifikimit të menaxhimit dhe administrimit të aseteve vetëqeverisjen vendore”