Kaos dhe pasiguri në rruget e Shqipëris

218

Aksidente dhe makina të djegura në autostradë . Ja bilanci i sigurise rrugore gjatë ditës së diel. Policia rrugore ne vend te meret me marjen e masave dhe krijimin e sivurise rrugore ne zonat me qarkullim të dendur dhe me rrezik për drjtuesit e mjeteve dhe pasagjerve fshihet nëpër qoshet e rrugëve dhe rrugicave të Tiranës për të vënë gjoba… Për cfarë paguhen rreth 400 milon euro në vitë taksa rruge, karburanti dhe siguracione ?!