Ja shqiptarët që udhëtuan në traget

155

K.Zhuri
P.Zhuri
A.Zhuri
A.Skendaj
J.Qerama
X.Parangoni
L.Ndreu
R.Mane
S.Kolekaj
B.Kazo
V.Kane
G.Gega
F Cuci
H Cuci
Riza Cela
Leonard Beqiraj
Enkelejda Beqiraj
Aleksander Beqiraj
R.Aliko
D.Aliko
S.Aliko
H.Cukja
S.Qendro
A.Pashaj
D.Sejko