Ja faktet, që tregojnë se çmimet e ilaçeve janë rritur, shiten më shtrenjtë se në vendet e BE

280
1. Medindo-pa”: ishte 760 lekë, u bë 1050 lekë/ në Itali është 2.1 euro
2. Adenalol: ishte 230 lekë, u bë 310 lekë/ në Itali është 1.1 euro 
3. Amotidina: ishte 190 lekë, u bë 270 lekë/ në Itali është 1.07 euro
4. Nifetidina: ishte 670 lekë, u bë 870 lekë/ në Itali është 2.1 euro
5. Rinitidina: ishte 330 lekë, u bë në 500 lekë/ në Itali është 1.9 euro
6. Ameofilina: ishte 100 lekë, u bë 148 lekë/ në Itali është 0.4 euro
7. Lercanidipina-10 mg/28 tableta: është 2864 lekë/ në Itali është 5.6 euro. 
8. Valsartan- 80 mg.28 tableta: është 3055 lekë/, në Itali është 9 euro.
9. Glimepiride-2 mg/30 tableta: është 1622 lekë/ në Itali është 2.34 euro
10. Ketoprofene-30: është 1144 lekë/ në Itali është 4.75 euro
11. Bactrim (shurup): është 250 lekë/ në itali është 4.29 euro
12. Vaksinë antigrip-1 copë: është 1204 lekë/ në Itali është 0.8 euro
13. Aspirina: është 517 lekë/ në Itali është 0.2 euro