ILDKPKI gjobit 28 deklarues, shkelës të detyrimit për deklarim pasurie

500
ILDKPKI ka shpallur dje më 20 prill 2015, në përputhje me ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar 28 deklarues, të cilët nuk kanë përmbushur këtë detyrim ligjor. Për rrjedhojë, ndaj këtyre subjekteve deklarues, shkelës të detyrimit për deklarim pasurie, Inspektori i Përgjithshëm ka aplikuar masën administrative me “gjobë” në vlerën 100.000 (njëqind mijë) lekë. ILDKPKI u bën thirrje subjekteve që nuk kanë kryer në kohë deklarimin e pasurisë për ta përmbushur atë pa vonesë, pasi mos deklarimi apo refuzimi për të deklaruar interesat private pa sjell humbje të funksionit publik dhe ndjekje penale, në përputhje me nenin 257/a të Kodit Penal. Këto masa do të zbatohen nga ILDKPKI për të gjithë subjektet që vazhdojnë të jenë në shkelje të ligjit duke refuzuar deklarimin e interesave private.
Nr. Emër Atësi Funksioni Institucioni
1 SOKOL RRAHIM ALIA Drejtoria Pergjithshme Doganave Specialist
2 SHPETIM PELLUMB TAFCIU Sherbimi Social Shteteror Drejtor
3 REXHEP HYSEN DERVENI Prokuroria Rrethit Kancelar
4 NAZMI XHEMIL RASHIDI Ministria e Kultures Këshilltar
5 MENDU DILAVER KOCI Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
6 MATI PAL PEPA Autoriteti Mbikqyres Financiar Nenkryetar
7 MARK KOL MIRI Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
8 MANUELA FIQIRI MURTHI Ministria e Drejtësisë Drejtor i Përgjithshëm
9 LEONARD SELAMI MENE Drejtoria Pergjithshme Doganave Pergjegjes sektori
10 JONITO KASTRIOT SELIMAJ Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
11 JONIDA HALIL GASHI Ministria e Kultures Drejtor
12 HYSNI SHEFQET ELEZI Drejtoria Pergjithshme Doganave Inspektor/e
13 HAZIS FERIK CELAMI Ministria e Financave Administrator
14 HAXHI SEFER DYBELI Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
15 HASAN NUSTRET ZANE Drejtoria Pergjithshme Doganave Doganier
16 GJOVALIN KOLË BELAJ Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
17 GJON NDUE FRROKU Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
18 GERTIAN NIKO RUSHI Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Pergjegjes sektori
19 BLENDI KASEM SEFERI Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
20 AVDUL KANAN MAMA Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Regjistrues
21 ARMELS DHIMITRAQ LOLE Drejtoria Pergjithshme Doganave Doganier
22 ARIAN VIKTOR HOXHA Ministria e Energjisë dhe Industrisë Këshilltar
23 ANILA MIHAL(HAMIT) HAXHIU Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Regjistrues
24 ANDI DEDE DEDA Prokuroria Rrethit Kancelar
25 ALEKSANDER EMIR QAFA Drejtoria Pergjithshme Tatimeve Inspektor/e
26 ADRIAN HIDAJET ELEZI Prokuroria Rrethit Oficer Policise Gjyqesore
27 ADI GORI NDONI Ministria e Mbrojtjes Drejtor Drejtorie
28 Flamur Gjemail Gashi Presidenca Ndihmes i Presidentit