Greqia në krizë, por ul me 7% çmimin e energjisë për konsumatorët

155

Greqia
pritet të reduktojë çmimin e energjisë elektrike, të transmetimit dhe
shpërndarjes nga 1 janari i vitit 2017-të, në zbatim të të vendimit të Entit
Rregullator të Energjisë

Mësohet
se energjia elektrike do të reduktohet deri në masën 7% për konsumatorët dhe do
të aplikohet në mënyrë të njëjtë nga të gjithë furnizuesit e energjisë
elektrike.

Reduktim
do të ketë edhe për faturat e disa kategorive të veçanta, siç janë familjet që
përfitojnë ndihma sociale.

Konkretisht
çmimi aktual i energjisë për kilovat është 0.14 euro, ndërsa nga 1 janari do të
jetë 0,13 €, do të ulet me 7.1%.