Gazeta Telegraf/Konferenca e 25-të Vjetore e ACEEEO, Shqipëria zgjidhet Anëtar i Bordit Ekzekutiv të Shoqatës

220

Gazeta Telegraf/ Konferenca e 25-të Vjetore e ACEEEO, Shqipëria zgjidhet Anëtar i Bordit
Ekzekutiv të Shoqatës


Punimet e Konferencës së 25-të Vjetore të Shoqatës së Trupave
Zgjedhorë Evropian që po mbahet në Tiranë, ka zgjedhur Bordin e ri Ekzekutiv të
ACEEEO. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Shqipërisë u zgjodh anëtar i Bordit
Ekzekutiv përkrah Bullgarisë, Kroacisë, Moldavisë, Lituanisë, Latvisë,
Polonisë. Bordi Ekzekutiv përbëhet nga shtatë përfaqësues të anëtarëve
institucionale nga shtatë shtete të ndryshme, të zgjedhur me votim të fshehtë
në mbledhjet e Shoqatës, për një periudhë prej 3 vjetësh.Për më tepër nesër në Gazeta Telegraf.