Gati shpërndarja e parlamentit

615

Parlamenti duhet të ketë 140 deputetë.

Meqenëse tani nga listat nuk ka më deputetë, ndonëse të blerë nga mazhoranca apo idiotë të futur ndër lista, parlamenti përsëri nuk arrin numrin kushtetues me 140 deputetë.

Tani janë 122 deputetë, pra jo 140.

Ja se ç’thotë Kushtetuta:

KREU I

ZGJEDHJA DHE AFATI

Neni 64

(Ndryshuar me ligjin nr. 9904, datë 21.04.2008)

1. Kuvendi përbëhet nga 140 deputetë, të zgjedhur me sistem proporcional me zona zgjedhore shumemërore.

Pra sot parlamenti nuk ka 140 dhe automatikisht shkrihet ose do të dali një vendim kushtetues për ta shkrirë.

Përveç anës kushtetuese, që do ta shkrijnë, por edhe nga politike, morale dhe niveli idiot arsimor ky parlament duhet shkrirë brenda ditës. Ky është parlamenti me nivelin me të ulët në historinë e parlamentarizmit shqiptar.

Natyrisht që ka deputetë me integritet, por shumica mbetet një nivel rruge e pisët që po ndot vendin.