Fatos Dervishi – Prokurori që prangosi Fatos Nanon shprehet për Kolegjin Zgjedhor dhe Dekretin e Presidentit

444

Nga Fatos Dervishi:

Po lexoja qe neser Kolegji Zgjedhor (i ngritur mbi bazen e Ligjit Zgjedhor) do te marre per shqyrtim kerkesen e nje subjekti Zgjedhor. Me erdhi cudi sepse Presidenti i Republikes dekretoj anullimin e zgjedhjeve vendore te parashikuara per tu mbajtur ne daten 30 Qershor 2019. Meqenese Dekreti per anullimin u botua ne Fletoren Zyrtare ne daten 11 Qershor 2019, athere ne Shqiperi nuk ka zgjedhje me daten 30 Qershor 2019. Dekreti ne momentin qe shpallet ne Fletoren Zyrtare eshte ligj dhe duhet menjehere te zbatohet sic do ligj tjeter. Cdo veprim mbas anullimit te zgjedhjeve do te vinte ne kundershtim te hapur me Kushtetuten e Republikes. Kolegji Zgjedhor ne kete moment nuk ka tagra juridike te gjykoje asnje lloje ceshtje qe lidhen me zgjedhjet, sepse nuk ka te tille.

Cdo veprim qofte KQZ apo Kolegji Zgjedhor duhet te pushojne cdo aktivitet Zgjedhor te parashikuar pasi Ekziston nje Dekret i botuar ne Fletoren Zyrtare qe anullon Zgjedhjet e Dates 30 Qershor 2019.