Fadil Kepi: Përfitimi i pensionit për invaliditetin e plotë, pensionin e parakohshëm për punonjësit e policisë

951
Pensioni për nënat me shumë fëmijë, plotësimi i kushteve për të dalë në pension, ripunësimi pas pensionit, vetësigurimi në Bujqësi
Pensioni deri ditën që ndërron jetë
Pyetje
Në letrën që na ka dërguar një pensionist na Lushnja lexojmë: Bashkëshortja ime dhe ajo pensioniste ndërroi jetë me 05.03.2018. Ajo pensionin e merrte çdo muaj në datën 3, por për muajin Mars të këtij viti nuk e kishte tërhequr, pyes si veprohet në këto raste?
Përgjigje
Pensionistëve u takon pensioni deri ditën që jetojnë, pra edhe gruas tuaj i takonte deri më 5 Mars 2018. Pagesa e pensioneve u jepet pensionisteve Brenda muajit për shembull pensioni i janarit paguhet po në janar, i shkurtit në shkurt, i marsit në mars dhe kështu me radhë, mbasi pensioni i jepet për…
( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)