Fadil Kepi: Ligji i ri për statusin e punonjësve të industrisë së gazit, kushtet për pension dhe përfitimet e tjera

265
Kuvendi i Shqipërisë, më datë 2 shkurt miratoi ligjin nr. 8/ 2017, për statusin e punonjësve të industrisë së naftës e gazit i cili është botuar në fletoren zyrtare nr. 31 dhe hyn në fuqi 15 ditë pas botimit. Ky ligj përfshin pozitën juridike, ekonomiko-financiare dhe shoqërore, të drejtat dhe detyrimet e punonjësve dhe ish punonjësve të industrisë të naftës e të gazit në vendin tonë për arsye të karakterit të veçantë të punës dhe ndikimin e saj në shëndet, si dhe garancinë ligjore për zbatimin e tyre.

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)