Fadil Kepi: Ja si mund të përfitojnë emigrantët pension në Shqipëri dhe në vendin ku jetojnë

509

Ripunësimi pas pensionit, pensioni për minatorët e nëntokës, sigurimet vullnetare, Rillogaritja e pensionit sipas bazës ligjore

Mënyra e caktimit të pensionit

Pyetje

Pensionisti Hasan Ademaj nga Kamza në letrën e tij që sapo na mbërriti trajton këtë problem: Në 16 shtator 2014 dola në pension të plotë mbasi kisha 35 vjet e 2 muaj punë të siguruara në vendin tonë mbi moshën 16 vjeç. Për..

( Për më shumë lexoni Gazetën “Telegraf”)