ALUIZNI/ Ja 1280 emrat që kanë gati tapitë

280

ALUIZNI, lista me emrat e lejeve të legalizimit, të pa tërhequra në Tiranë

Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve Informale ka publikuar listën me emrat e qytetarëve, të cilët nuk kanë tërhequr lejet e përfituara të legalizimit. Këto leje jepen për ndërtimin dhe shtesat e objekteve si; shtëpi, pallat, garazhe, parking, dyqane etj. Përfituesit janë në gjithë zonat përreth Tiranës. Drejtoria e ALUIZNI-t njofton qytetarët se duhet të paraqiten pranë zyrave të ALUIZNI-t Tirana 2 për të tërhequr lejet e legalizimeve.

Listën me emrat e gjeni në Gazetën “Telegraf”